MAŁY UNIWERSYTET MUZYCZNY - Gdzie mieszkają dźwięki?
2020-10-04 11:00

Sala audytoryjno-kinowa im. Karola Szymanowskiego Warszawa Okólnik 2
FRANCISZEK LESSEL – NAJWYBITNIEJSZY PRZED CHOPINEM. Dzieła fortepianowe w 240. rocznicę urodzin
2020-10-05 19:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa Okólnik 2
KONCERT DYPLOMANTÓW W RAMACH JUBILEUSZU 210-LECIA UCZELNI
2020-10-07 19:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa Okólnik 2
PROGRAMOWOŚĆ W TWÓRCZOŚCI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ LOUISA VIERNE’A ORAZ JEHANA ALAINA
2020-10-11 17:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa Okólnik 2
OBRAZY DŹWIĘKAMI MALOWANE
2020-10-12 19:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa Okólnik 2
KONCERT SYMFONICZNY (dyr. Mirosław Jacek Błaszczyk)
2020-10-14 19:00

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Warszawa Okólnik 2